ابزار پزشکی کاوش 100٪ قابل اعتماد

روی 42,000 کارکنان اختصاص داده شده، در 17 خوشه منطقه ای در سراسر جهان کار می کنند

درباره ی ما

Get the skills, guidance, and resources you need to make a big difference in your contact center operations that can lead to a big difference